Dirk-Jan Jansen

Laatst toegevoegd aan mijn website

Audio Bijbelstudie : 12-12-2019 Romeinen 2:24-3:4

Preek : 08-12-2019 Hij komt!

Artikel : 07-12-2019 De noodzaak van het kruis

Audio Bijbelstudie : 03-12-2019 Romeinen 2:12-23

Audio Bijbelstudie : 26-11-2019 De Heilige Geest en leiding

Audio Bijbelstudie : 21-11-2019 Het koninkrijk van de gerechtigheid

Audio Bijbelstudie : 19-11-2019 Romeinen 2:1-11

Audio Bijbelstudie : 09-11-2019 De Heilige Geest en kracht

Audio Bijbelstudie : 05-11-2019 Romeinen 1:20-32

Audio Bijbelstudie : 24-10-2019 Het koninkrijk van de Vader

Audio Bijbelstudie : 21-10-2019 Kinderen op weg naar het Vaderhuis

Preek : 20-10-2019 In de binnenkamers van de Koning

Audio Bijbelstudie : 17-10-2019 De Heilige Geest in de individuele heiliging

Audio Bijbelstudie : 07-10-2019 Discipelen op weg naar het koninkriijk

Audio Bijbelstudie : 08-10-2019 Romeinen 1:11-19

Audio Bijbelstudie : 03-10-2019 De Heilige Geest in de gemeente

Audio Bijbelstudie : 19-09-2019 De Heilige Geest in de verschillende tijdperken

Preek : 13-10-2019 Zwak is sterk

Audio Bijbelstudie : 10-10-2019 Het koninkrijk van de Heilige Geest

Audio Bijbelstudie : 26-09-2019 Het koninkrijk van Satan

Audio Bijbelstudie : 24-09-2019 Romeinen 1:4-10

Preek : 22-09-2019 Erfgenamen van God

Audio Bijbelstudie : 12-09-2019 Het koninkrijk van Christus

Audio Bijbelstudie : 11-09-2019 Romeinen 1:1-3

Preek : 08-09-2019 De nieuwe mens

Preek : 07-07-2019 Beproevingen en moeiten

Nieuw boek :  25-06-2019  Cover Gods huis en ons gedrag  Gods huis en ons gedrag

Preek : 19-06-2019 Wat is het koninkrijk van God?

Audio Bijbelstudie : 11-06-2019 1 Timotheüs 6:4-21

Nieuwe Bijbelcursus : Bijbelavonden over de brief aan de Romeinen

Audio Bijbelstudie : 13-06-2019 Geestelijke strijd, Koningen en erfdeel

Preek : 26-05-2019 De geestelijke strijd

Preek : 26-05-2019 Hem verwachten

Audio Bijbelstudie : 23-05-2019 Geestelijke strijd,Gibeon

Audio Bijbelstudie : 14-05-2019 1 Timotheüs 5:17-tm 6-4

Preek : 19-05-2019 De beloning

Audio Bijbelstudie : 09-05-2019 Geestelijke strijd, Ai

Preek : 05-05-2019 Omgaan met teleurstelling

Audio Bijbelstudie : 25-04-2019 Geestelijke strijd, Jericho

Audio Bijbelstudie : 04-04-2019 Geestelijke strijd, Gilgal

Audio Bijbelstudie : 09-04-2019 1 Timotheüs 5:1-16

Preek : 14-04-2019 Waar zijn de Gideons ?

Preek : 31-03-2019 Uitzien naar Zijn dag

Audio Bijbelstudie : 25-03-2019 Het kruis en de gemeente

Audio Bijbelstudie : 21-03-2019 Door de Jordaan

Audio Bijbelstudie : 07-03-2019 Voorbereiding op de strijd

Audio Bijbelstudie : 12-03-2019 1 Timotheüs 4:1-16

Preek : 10-03-2019 Navolgers van Paulus

Preek : 03-03-2019 Wat is geestelijke kracht ?

Audio Bijbelstudie : 28-02-2019 Gods genade onderscheiden behoedt voor dwaling -avond 2

Preek : 24-02-2019 Bent u een brief van Christus ?

Audio Bijbelstudie : 22-02-2019 Gods tijden onderscheiden behoedt voor dwaling- avond 1

Preek : 17-02-2019 Overwinnaars in de eindtijd

Audio Bijbelstudie : 12-02-2019 1 Timotheüs 3:8 -16

Preek : 10-02-2019 Christus , onze hoop

Preek : 10-02-2019 Het nieuwe is gekomen

Preek : 03-02-2019 Zijn verschijning liefhebben

Preek : 27-01-2019 De schat in een aarden vat

Preek : 23-12-2018 Het welbehagen van God

Preek : 19-12-2018 Het hemelse Jeruzalem

Audio Bijbelstudie : 18-12-2018 1 Timotheüs 2:1-15

Audio Bijbelstudie : 11-12-2018 Christus Zoon van God

Nieuw boek :  27-11-2018  Cover De Heer Komt  De Heer komt!

Audio Bijbelstudie : 22-11-2018 Christus, Zoon des mensen

Audio Bijbelstudie : 13-11-2018 1 Timotheüs 1:15-20

Preek : 11-11-2018 De verborgenheid van Christus

Audio Bijbelstudie : 8-11-2018 Christus de Hogepriester

Preek :  30-10-2018  Drie soorten discipelen

Audio Bijbelstudie :  28-10-2018  Christus, de bouwer van zijn huis

Audio Bijbelstudie :  16-10-2018  1 Timotheüs 1:1-14

Audio Bijbelstudie :  12-10-2018  Christus, hoofd van zijn lichaam

Audio Bijbelstudie :  1-10-2018  Christus de Messias

Audio Bijbelstudie :  1-10-2018  Christus de Verlosser

Preek : 19-09-2018 :  De heerlijkheid van zijn genade

Menu : 16-08-2018 : Bijbelstudies over Christus

Preek :  25-07-2018 :  Rust in zijn schaduw

Bijbelcursus :  9-07-2018  Tweede brief aan de Thessalonicenzen

Preek :  9-07-2018 :  Pinksteren: zicht op ons falen

Audio Bijbelstudie :  10-06-2018  Kolossenzen 4  : 10 - 18

Preek :  18-06-2018 :  Blijf bij de Heer

Nieuw boek :  06-06-2018  Cover Christus is alles  Christus is alles

Preek :  15-05-2018 :  De heerlijkheid van de Heer Jezus

Audio Bijbelstudie :  11-05-2018  Het kruis en de gemeente

Audio Bijbelstudie :  11-05-2018  Kolossenzen 4 : 1 - 9

Audio Bijbelstudie :  23-04-2018  Het kruis en de wil van God

Audio Bijbelstudie :  23-04-2018  Kolossenzen 3 : 16 - 25

Preek :  12-04-2018  Het kruis en de duivel

Bijbelse onderwerpen :  29-03-2018  GemeenteZijn we nog Bijbels bezig ?

Bijbelse onderwerpen :  22-03-2018  Bijbelse thema'sWat is Christendom ?

Audio Bijbelstudie :  20-03-2018  Kolossenzen 3 : 5 - 15

Preek :  5-03-2018  Waak voor de wereld

Audio Bijbelstudie :  22-02-2018  Kolossenzen 2 : 20 - 3:4

Preek :  22-02-2018 Het kruis en de wereld

Preek :  5-2-2018 De dag van Christus

Audio Bijbelstudie :  2-2-2018  Het kruis en de zonde

Audio Bijbelstudie :  2-2-2018  Het kruis en de zonde + vragen

Audio Bijbelstudie : 17-1-2018 Kolossenzen 2 : 11 - 19

Audio Bijbelstudie : 17-1-2018 Kolossenzen 2 : 1 - 10

Preek :  10-01-2018 Gods gedachten over zijn huis