Dirk-Jan Jansen

Leuk dat u mijn mijn website bezoekt!

Hier kunt u lezen wie ik ben en wat ik doe.

Het is mijn dagelijks werk om mensen te leren wie de Here Jezus Christus is. Ik zie het als mijn roeping om de boodschap van het evangelie uit te dragen: dat een mens, zodra deze zich bekeert van zijn zonden en Jezus erkent als Heer en Verlosser, een nieuwe schepping is geworden en een geweldige rijkdom heeft ontvangen: een echte, levende relatie met God de Vader door het kennen van de Heer Jezus. 

De mens is van nature totaal verdorven en dus voor eeuwig verloren en gescheiden van God. Deze zond zijn Zoon Jezus Christus om aan het kruis de straf die wij verdienden op Zich te nemen. Ieder die dit gelooft en zich bekeert, een nieuw leven wil leiden in gehoorzaamheid aan de Bijbel, is een christen, gered, gerechtvaardigd en door God geliefd. Hij is verbonden met De Heer Jezus die in de hemel is en heeft de Heilige Geest in zijn binnenste ontvangen. Sinds 2004 doe ik dit werk fulltime d.m.v. het geven van Bijbelonderwijs op diverse plaatsen in het land. Het is mijn doel om het hele Woord van God te verkondigen, van Genesis tot en met Openbaring. Ik geloof dat de Bijbel Gods Woord is. Het bevat Leven voor wie wil omdat het ons naar het leven leidt: Jezus. Alleen door het kennen en dienen van God komt een mens tot zijn doel. Daarom bestudeer ik de Bijbel intensief. Het is mijn doel om de gezonde leer te brengen zodat mensen opgroeien tot gelovigen met een 'gezond' geestelijk leven. Dat is hard nodig in onze tijd met zijn vele misleidende leringen en dwaalgeesten. Andere websites die u daar bij kunnen helpen en die ik van harte aanbeveel zijn:

www.kingcomments.com

www.oudesporen.nl

www.stempublishing.com

In de link bovenaan deze pagina kunt u mijn nieuwsbrieven lezen om een beeld te krijgen van mijn werk in de praktijk. Ik ben in mijn werk voor het grootste deel afhankelijk van giften. U kunt verder op deze site ook mijn visie lezen op verschillende Bijbelse onderwerpen en een paar van mijn preken beluisteren. Als u op zoek bent naar God en het leven met Hem, luister dan naar de korte overdenkingen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mail me gerust via het contactformulier.

Groet,  

Dirk-Jan Jansen

Predik het Woord, wees paraat, gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. 2 Timotheüs 4:2