Bijbelstudies over Christus

Dit komende najaar (van 2018) hoop ik D.V. een nieuwe serie studies te mogen geven in Zeewolde.
Het zullen zeven avonden worden die gaan over de persoon van Christus.
De Bijbel roept ons op om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Middels deze avonden hoop ik daar wat toe bij te dragen voor ieder die wil.
Wat is er nu mooier voor gelovigen om bezig te zijn met de Persoon die het Middelpunt vormt van de Bijbel en van de gedachten van God Zelf?
De avonden beginnen om 19:30 met koffie en thee en duren tot ongeveer 21:00 uur, en zijn op de Gedempte Gracht 1 in Zeewolde.
Toegang is vrij. De avonden zijn als volgt ingedeeld:

1. Christus: De Verlosser, 13 september
2. Christus: De Messias, 27 september
3. Christus: Hoofd van het lichaam, de gemeente, 11 oktober
4. Christus: De Bouwer van het huis, 25 oktober
5. Christus: De Hogepriester, 8 november
6. Christus: De Zoon des mensen, 22 november
7. Christus: De Zoon van God, 6 december

Ik hoop u te mogen ontmoeten om samen opgebouwd te worden in ons geloof.

Dirk-Jan Jansen