De geestelijke strijd

We leven vandaag in een zeer moeilijke tijd. Veel gelovigen ervaren strijd van alle kanten. Bijna alle evangelische gemeenten hebben de hemelse roeping uit het oog verloren en houden zich bezig met wereldse wijsheid, menselijke liturgie en menselijke visies.

In deze serie van zeven avonden willen we met elkaar leren vanuit de Bijbel wat nu de geestelijke strijd is, hoe we deze behoren te strijden en wat de inzet is van deze strijd. Het doel is een gemeente te worden waar de Heer zijn vreugde in vindt, wat de wereld er ook van denkt.

 

Avond 1: De voorbereiding op de strijd

Avond 2: Door de Jordaan

Avond 3: Gilgal

Avond 4: Jericho

Avond 5: Ai

Avond 6: Gibeon

Avond 7: Koningen en erfdeel